BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG - NHÃN MỸ THUẬT

Nguyễn Diệu Linh - Giải 3

Nguyễn Diệu Linh - Giải 3
Thứ hai, 23/12/2019, 03:14 GMT+7
8
  • Trường
    Trường THCS thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
  • Lớp
    Lớp 8C
  • ĐỊA CHỈ
    Lớp 8C, trường THCS thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng