TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN
THIẾU NHI VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG - NHÃN MỸ THUẬT
Form nộp bài dự thi
HƯỚNG DẪN NỘP BÀI DỰ THI TRÊN WEBSITE

Học sinh gửi bài dự thi trên website cần cung cấp thông tin cá nhân và thông tin của phụ huynh, bao gồm Họ và tên; Số điện thoại; Địa chỉ email; Địa chỉ nhà ở.

Tại mục Tiêu đề và nội dung: Học sinh nêu rõ Tên của tác phẩm dự thi và mô tả ngắn gọn nội dung của tác phẩm dự thi để Ban giám khảo hiểu rõ thông điệp của tác phẩm.

Công Trình Dự Thi

Đang cập nhật

01
310 Công Trình Dự Thi
An Giang
02
188 Công Trình Dự Thi
Hà Nội
03
124 Công Trình Dự Thi
Hải Phòng
Video clip & Hình Ảnh

Bộ Sản Phẩm Vẽ Tranh Gợi Ý

Xem thêm các sản phẩm tại trang TMĐT https://flexoffice.com/
Xem thêm các sản phẩm tại trang TMĐT https://flexoffice.com/
Xem thêm các sản phẩm tại trang TMĐT https://flexoffice.com/
Xem thêm các sản phẩm tại trang TMĐT https://flexoffice.com/
Xem thêm các sản phẩm tại trang TMĐT https://flexoffice.com/
Xem thêm các sản phẩm tại trang TMĐT https://flexoffice.com/