TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN
THIẾU NHI VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
NHÃN MỸ THUẬT

Cuộc Thi

Chủ đề:
“Bảo Vệ Sức Khoẻ Và Phòng Chống Dịch Bệnh Covid-19”
Đối tượng:
Các em thiếu nhi là học sinh cấp một và cấp 2.
Thời gian:
18/03/2020 - 14/04/2020
Địa điểm:
Tại website ngayhoisacmau.colokit.com
Chủ đề:
“Vì một Việt Nam xanh”
Đối tượng:
Các em thiếu nhi là học sinh cấp một.
Thời gian:
08h00, ngày 14/12/2019 (Chủ nhật)
Địa điểm:
Nhà Thiếu nhi thành phố - 36 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TPHCM